Czy robienie zdjęć w sklepach nie jest zabronione przez prawo?

Nie, nie ma takiego przepisu w polskim prawie.