Czy będę musiał rozliczyć się z Urzędem Skarbowym za zarobione z pomocą aplikacji pieniądze?

Nie, TakeTask płaci zryczałtowany podatek od każdego wykonanego zadania. Nie będziesz też otrzymywał od nas PITów.