Delegowanie zadań i szkolenia

TakeTask to system do zlecania zadań Twoim pracownikom lub partnerom biznesowym w terenie. Komunikacja odbywa się z wykorzystaniem aplikacji mobilnej. Wykonanie złożonego zadania poprzedzone jest multimedialnym szkoleniem w aplikacji.
Umów się na prezentację systemu

Generator zadań drag & drop

Twórz szybko i efektywnie nowe projekty i zadania przy pomocy intuicyjnego edytora typu drag & drop.
Buduj zadania za pomocą kolejnych bloków obrazujących, jaka czynność ma zostać wykonana, w jakiej kolejności. Każda czynność jest indywidualnie konfigurowana.
Wykorzystaj ponad 25 różnych typów czynności do wykonania w ramach aplikacji mobilnej, aby zbudować praktycznie dowolny proces np. audytorski, edukacyjny czy sprzedażowy.
Korzystaj z trzech trybów podglądu (diagramu, listy zadań oraz symulator wyglądu na urządzeniu mobilnym), aby mieć pełną kontrolę nad tworzonym projektem.

Dystrybucja Zadań

Określ sposób dystrybucji zadań w projekcie, ich widoczność i warunki dostępu dla pracowników terenowych. Takie podejście pozwala zautomatyzować proces dystrybucji zadań, przez co oszczędzasz dużo czasu.
Przypisuj zadania do lokalizacji, obszarów (np. miast, krajów) lub poszczególnych użytkowników.
Określ, kto może widzieć zadania, sprawdzając źródło użytkownika (wewnętrzne lub zewnętrzne), zdefiniowane grupy użytkowników, tagi, profile (płeć, wiek, doświadczenie itp.) lub poprzednio wykonane zadania.
Określ, jakich szkoleń w aplikacji wymagasz od użytkowników przed podjęciem zadania do realizacji.

Aplikacja mobilna TakeTask 2.0

Udostępnij swoim pracownikom prostą w obsłudze aplikację mobilną, która nie wymaga szkolenia wstępnego, w celu podjęcia się wykonywania zadań zleconych przez Ciebie. Aplikacja jest dostępna w systemie Android i iOS.

Funkcjonalności

TakeTask to aplikacja mobilna oraz rozbudowany system zarządzania i raportowania zlecanych zadań. Poniżej prezentujemy najważniejsze możliwości.

25 typów zadań

Korzystaj z pytań otwartych, zamkniętych, skanowania produktów, zdjęć, video i innych.

Generator drag & drop

W prosty sposób twórz nawet zaawansowane zadania z wieloma warunkami i ścieżkami.

Szkolenie w aplikacji

Przygotuj szybkie szkolenie, w którym użytkownik musi obejrzeć wideo, przeczytać tekst lub zdać test przed rozpoczęciem zadania.

Raporty online

Oglądaj postępy w czasie rzeczywistym, weryfikuj zadania, analizuj dashboardy i eksportuj dane.

Twój branding

Obranduj aplikację dla swoich pracowników i partnerów lub społeczności klientów.

Serwer lub chmura

Możesz mieć cały system hostowany w chmurze publicznej lub prywatnej, lub w naszej chmurze Microsoft Azure.

Lokalizacja GPS

Określ, gdzie należy wykonywać zadania, wskazując lokalizację lub obszar, np. miasto, kraj.

Zadania do Społeczności

Potrzebujesz zlecić zadania na zewnątrz? Nie ma problemu. Wysyłasz projekt do społeczności tysięcy niezależnych użytkowników.

Rozliczanie podatków

Zleć nam rozliczenia PIT i ZUS dla wszystkich form zatrudnienia. Robimy to automatycznie w aplikacji.

Podgląd zadań w generatorze

Podczas tworzenia zadania w edytorze on-line masz stały podgląd jak będzie ono wyglądało w aplikacji mobilnej, bez konieczności uruchamiania aplikacji i projektu na telefonie.
Umów się na testy aplikacji

Wiele ścieżek i warunków

Możesz uwzględnić wiele poleceń warunkowych, aby odwzorowywać dowolnie zaawansowane procesy biznesowe. Przykładem może być pytanie jednokrotnego wyboru, w którym masz trzy odpowiedzi i w zależności od tego, którą zaznaczy użytkownik, zostanie przekierowany na inną ścieżkę wewnątrz zadania.

Szkolenia z testem wiedzy

Potrzebujesz szybkiego szkolenia dla swoich pracowników lub szkolenia przed podjęciem konkrentego zadania? 

Wyobraź sobie, że wprowadzasz nowy produkt, nowe standardy ekspozycyjne lub nową promocję i chcesz, aby Twoi przedstawiciele handlowi lub zewnętrzni partnerzy dowiedzieli się o tym. Po prostu tworzysz zadanie szkoleniowe składające się z filmów, grafik i tekstów oraz testu, jeśli go potrzebujesz. Następnie przypisujesz go do użytkowników lub łączysz z innym zadaniem jako wymagane szkolenie przed wykonaniem właściwego.

Umów się na testy aplikacji

Klienci TakeTask

Poznaj marki, wykorzystują TakeTask do prowadzania badań, audytów lub zadań dla swoich pracowników. Czemu Ciebie nie ma jeszcze na tej liście?
envelope-omap-markerphonetwitterfacebookangellistgenderlessmenu