Skontaktuj się z nami: +48 691 510 050

Projekty Unijne

Realizowane projekty

Nazwa projektu:

Umowa o dofinansowanie projektu w ramach podziałania 3.3.3. wsparcie MŚP w promocji marek produktowych - w ramach programu operacyjnego inteligentny rozwój 2014-2020

Nr umowy POIR.03.03.03-14-0067/18-00

Wydatki ogółem = 502 400 zł
Dofinansowanie = 376 800 zł

Nazwa projektu:

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój - Poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP

Nr umowy POIR.02.03.02-14-0080/18-00

Wydatki ogółem = 304 000 zł
Dofinansowanie = 258 400 zł
Cel i planowane efekty projektu. Pobierz
menu